Pondelok-Piatok 07:00 - 15:30 +421 947 920 200

ZBERNÉ MIESTA

ZBERNÉ MIESTO STARÁ ĽUBOVŇA
VRAKAC.sk
 • ADRESA:
  Továrenská 1846/51 064 01
  Stará Ľubovňa
 • +421 947 920 200
ZBERNÉ MIESTO BARDEJOV
Irena Lamancová - DRUHOTNÉ SUROVINY
 • ADRESA:
  Kacvinského 3908/18 085 01
  Bardejov
 • 054/474 44 22
ZBERNÉ MIESTO POPRAD
EKOLIKVID s.r.o.
 • ADRESA:
  Partizánska 696/93
  Poprad
 • +421 907 766 722

VYRADENIE VOZIDLA

Službu vyradenia vozidla z evidencie a následné vystavenie dokladov o odovzdaní vozidla autorizovanému spracovateľovi poskytujeme bezplatne.

K ODHLÁSENIU MOTOROVÉHO VOZIDLA JE POTREBNÉ :
SÚKROMNÁ OSOBA

a.)
Staré vozidlo (musí mať 90% hmotnosti podľa tech. preukazu, musí obsahovať hlavné súčasti a to: 1. motor 2, prevodovku 3,nápravy 4, karosériu 5. akumulátor 6. katalyzátor ak bol súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh. Taktiež musí byť čitateľné VIN číslo vozidla na pevnej časti karosérie NIE NA ŠTÍTKU)

b.)
Majiteľ vozidla alebo splnomocnená osoba s platným dokladom totožnosti a overeným podpisom (v prípade ak je majiteľom vozidla nežijúca osoba je potrebné osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá vozidlo zdedila.)

c.)
Doklady od vozidla (veľký, malý technický preukaz), evidenčné čísla (ak sa jedná o vozidlo, ktoré už bolo vyradené z evidencie alebo dočasne odhlásené je potrebné potvrdenie z PZ.)

FIRMA

a.)
Staré vozidlo (musí mať 90% hmotnosti podľa tech. preukazu, musí obsahovať hlavné súčasti a to: 1. motor 2, prevodovku 3,nápravy 4, karosériu 5. akumulátor 6. katalyzátor ak bol súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh. Taktiež musí byť čitateľné VIN číslo vozidla na pevnej časti karosérie NIE NA ŠTÍTKU)

b.)
Výpis z obchodného registra

c.)
Štatutárny zástupca firmy alebo splnomocnená osoba s overeným podpisom a platným dokladom totožnosti.

d.)
Doklady od vozidla (veľký, malý technický preukaz), evidenčné čísla (ak sa jedná o vozidlo, ktoré už bolo vyradené z evidencie alebo dočasne odhlásené je potrebné potvrdenie z PZ.)

NEKOMPLETNÉ VOZIDLO

V prípade, že vozidlo neobsahuje základné súčasti stanovené zákonom ( §60 ods. 7 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z ) t.j. 1. motor 2. prevodovka 3. náprava 4.karoséria 5. akumulátor 6. katalyzátor (ak bol súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh) sme oprávnený účtovať si poplatok za nekompletné vozidlo. Výška poplatku je 80€.

ODŤAHOVÁ SLUŽBA

Cena za odvoz vozidla určeného na ekologické spracovanie je 1€/km.

Minimálna cena odťahu je 15€.

Odťah vozidla určeného na ekologické spracovanie môžete nahlásiť na tel: 054/432 63 65 alebo na +421 947 920 200.

NÁHRADNÉ DIELY

Ponúkame Vám široký sortiment použitých náhradných dielov, na rôzne značky automobilov.

Ceny náhradných dielov sa určujú individuálne.

Bližšie info na tel: +421 947 920 200

SOCIÁLNE SIETE

Budeme radi ak sa k nám pridáte na našich sociálnych sieťach.

POVOLENIA

Rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu ( staré vozidlá) :

č. OU-SL-OSZP-2023/005500-004

Rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov :

č. OU-SL-OSZP-2023/005496-004

Registrácia na prepravu :

č. OU-SL-OSZP-2021/008407-002 č.51/2021

Rozhodnutie na vydanie Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov :

č. OU-SL-OSZP-2023/005498-004

NA STIAHNUTIE

PREVÁDZKA SPRACOVANIA STARÝCH VOZIDIEL
KONTAKT
FAKTRURAČNÉ ÚDAJE